Prethodni period je jedan od najplodonosnijih perioda u radu našeg privrednog društva.

Uspešno je krunisan rad na održanju i poboljšanju integrisanog sistema menadžmenta u vodećim kompanijama koje posluju u oblasti trgovine lekovima, državnoj upravi, eneregetici,… Vodeće sertifikacione provere su konstatovale značajna poboljšanja i izdale/produžile važnost sertifikata naših partnera.

Državne institucije su ukazale poverenje našoj kompaniji i zajedno intenzivno radimo na realizaciji brojnih projekata.

Nastavljena je i proširena saradnja sa elektroprivredama zemalja Zapadnog Balkana. Saradnja pored konsultantskih usluga obuhvata i implementaciju softverskih rešenja i intenzivno obrazovanje i obuku.

Intenzivirana je saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama. CIM Grupa d.o.o. je potvrdila svoju opredeljenost ka društveno odgovornom poslovanju brojnim donacijama.

Razmenu iskustava i znanja sa najboljima u svetu smo iskoristili da poboljšamo svoje proizvode i usluge što će rezultovati stvaranjem nove dodatne vrednosti našim partnerima u Srbiji i širom sveta. Naša nova paleta proizvoda je još jedan značajan iskorak ka dostizanju svetske klase.

19.03.2019

Intenzivne aktivnosti i rezultati privrednog društva u zemlji, regionu i EU

  Prethodni period je jedan od najplodonosnijih perioda u radu našeg privrednog društva. Uspešno je krunisan rad na održanju i poboljšanju integrisanog sistema menadžmenta u vodećim […]