Prethodni period je jedan od najplodonosnijih perioda u radu našeg privrednog društva.

Uspešno je krunisan rad na održanju i poboljšanju integrisanog sistema menadžmenta u vodećim kompanijama koje posluju u oblasti trgovine lekovima, državnoj upravi, eneregetici,… Vodeće sertifikacione provere su konstatovale značajna poboljšanja i izdale/produžile važnost sertifikata naših partnera.

Državne institucije su ukazale poverenje našoj kompaniji i zajedno intenzivno radimo na realizaciji brojnih projekata.

Nastavljena je i proširena saradnja sa elektroprivredama zemalja Zapadnog Balkana. Saradnja pored konsultantskih usluga obuhvata i implementaciju softverskih rešenja i intenzivno obrazovanje i obuku.

Intenzivirana je saradnja sa naučno-istraživačkim institucijama. CIM Grupa d.o.o. je potvrdila svoju opredeljenost ka društveno odgovornom poslovanju brojnim donacijama.

Razmenu iskustava i znanja sa najboljima u svetu smo iskoristili da poboljšamo svoje proizvode i usluge što će rezultovati stvaranjem nove dodatne vrednosti našim partnerima u Srbiji i širom sveta. Naša nova paleta proizvoda je još jedan značajan iskorak ka dostizanju svetske klase.

19.03.2019

Intenzivne aktivnosti i rezultati privrednog društva u zemlji, regionu i EU

  Prethodni period je jedan od najplodonosnijih perioda u radu našeg privrednog društva. Uspešno je krunisan rad na održanju i poboljšanju integrisanog sistema menadžmenta u vodećim […]
05.07.2018

GODIŠNJI ODMOR

Privredno društvo CIM Grupa d.o.o. obaveštava poslovne partnere da će biti na koletivnom godišnjem odmoru u periodu od 20.07 do 27.08.2018. godine.
15.03.2017

Najznačajnije institucije Republike Srbije su strateški partneri kompanije CIM Grupa d.o.o.

Najznačajnije institucije Republike Srbije su strateški partneri kompanije CIM Grupa d.o.o. Jedna od njih je i Republički Hidrometeorološki Zavod.   Galerija slika
21.11.2016

Evropska Unija je najznačajniji partner

Svakog dana opravdavamo ukazano nam poverenje da realizujemo projekte regionalnog značaja. Projekti koje realizujemo na teritoriji Zapadnog Balkana su klјučni za stabilnost i prosperitet.