MEĐUNARODNI PROJEKTI

Pristupanje EU otvara velike prilike za srpsku ekonomiju, ali istovremeno kreira velike izazove. Na žalost, Srbija danas ima veoma mali procenat iskorišćenja sredstava iz medjunarodnih fondova. Danas smo svedoci paradoksa da je stopa iskorišćenja sredstava iz različitih fondova u našem regionu znatno niža nego u ostalim delovima Evrope, a da sa druge strane javni sektor i MSP imaju velikih problema sa likvidnošću.
Vreme u kojem živimo, nameće nam drugačiji pristup i potrebu izgradnje i jačanja kapaciteta. Među prioritetima Srbije, u svetlu pristupanja EU, je svakako i podizanje kapaciteta MSP i javne uprave za korišćenje različitih programa i fondova.
Otvaranjem procesa pregovora za pristupanje EU sredstva dostupna za Srbiju povećaće se nekoliko puta što nudi fantastičnu priliku za finansiranje  projekata i poslovnih poduhvata koji će im omogućiti rast i razvoj. Ipak, kako bi se došlo do tih sredstava, potrebno je znanje i stručnost. CIM Grupa d.o.o. već godinama predstavlja primer za ugled u pomaganju institucijama da povuku sredstva pripremom kvalitetnih projektnih predloga.
Smatramo da struktura partnera i izbor renomiranih stručnjaka sa praktičnim iskustvom rada i rukovođenja velikim kompanijama, državnim institucijama, upravljanja velikim projektima osigurava da ćemo kombinacijom različitih znanja, iskustava i pogleda ostvariti sienergetski efekat.
Projekti koje zajedničkim snagama realizujemo su ključna komponenta i za uključenje u globalnu trgovinu sa svetom. Oni doprinose harmonizaciji, transparentnosti, stabilnosti i predvidljivosti uslova za poslovanje u regionu, što je i preduslov veće zainteresovanosti investitora izvan regiona.

Nazad na naslovnu stranu