CIM GRUPA ZNAČAJNO DOPRINOSI SMANJENJU SPOLJNOTRGOVINSKOG DEFICITA ZEMLJE I UGLEDU SRBIJE U EVROPSKOJ UNIJI I EVROAZIJSKOM SAVEZU
04.06.2014
NASTAVAK SARADNJE SA INSTITUCIJAMA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE
25.04.2015

ISKUSTVO I EKSPERTIZA CIM GRUPA ZNAČAJNO DOPRINOSE EVROPSKOM PUTU SRBIJE

Decenijsko iskustvo CIM Grupa na pripremi i implementaciji projekata ko-finansiranih iz programa Evropske komisije, odnosno iz bilateralnih programa zemalja članica Evropske unije, na raspolaganju  je jedinicama državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije na putu ka punopravnom članstvu u porodici evropskih naroda. S tim u vezi, rukovodstvo naše kompanije aktivno je učestvovalo u sastancima srpske delegacije sa Ministrom spoljnih poslova i integracija Republike Austrije, g-dinom Sebastianom Kurcom, i njegovim najbližnim saradnicima, tokom nedavne radne posete Republici Srbiji upriličene 08.10.2014. godine. Razgovaralo se o ostavrenim rezultatima dosadašnje podrške Republike Austrije projektima namenjenim saniranju posledica poplava koje su nedavno zadesile našu zemlju, ali i o novim značajnim prilikama za finansiranje projekata iz oblasti privrednog razvoja, energetske efikasnosti, socijalne inkluzije, itd. Jedinice državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, uz aktivnu podršku i saradnju sa CIM Grupa, ostaju posvećene implementaciji zajedničkih projekata sa austrijskim insitutcijama.

Galerija slika

Comments are closed.