Novosti

21.04.2016

Uspešan početak izgradnje CORE DNA Lean Start-Ups City

Dana 20.04.2016. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Nišu održan je sastanak partnera na projektu CORE DNA. Projekat je nastavak uspešno realizovanog projekta BRIDGE. Formiranje Inovacionog […]
25.03.2016

CIM Grupa – most između Zapadnog Balkana i EU

Projekti koje realizujemo na teritoriji Zapadnog Balkana su klјučna komponenta i za uklјučenje u globalnu trgovinu sa svetom. Oni doprinose harmonizaciji, transparentnosti, stabilnosti i predvidlјivosti uslova […]
10.03.2016

Uspešno spajamo EU i Evroazijsku uniju

Kazakhstan je i dalje jedno od naših najznačajnijih tržišta.. Galerija slika
30.12.2015

NOVI SEMINAR: ISO 9001:2015 I UVOĐENJE LEAN KONCEPTA

Da bi vaša organizacija prešla na novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i bila certifikovana, morate da znate ključne informacije vezane za promene u standardu i kako […]