TS/ISO 16949:2009 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U AUTOINDUSTRIJI
07.10.2015

EFQM MODEL IZVRSNOSTI EVROPE

EFQM model izvrsnosti Evrope

EFQM model izvrsnosti Evrope predstavlja okvir za organizacione sisteme upravljanja, promovisan od strane Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM), a namenjen je svim organizacijama koje žele da budu što konkurentnije na tržištu.

EFQM model izvrsnosti Evrope

Organizacija, kao takva, treba da uspostavi odgovarajući sistem upravljanja bez obzira na delatnost, veličinu, strukturu ili zrelost u poslovanju. EFQM je praktičan alat koji pomaže organizacijama da izvrše merenje svojih performansi, odnosno procene da li i koliko su na putu izvrsnosti. Osnova je prepoznati nedostatke i rupe u procesima i stimulisati njihovo rešenje.

EFQM se može koristiti na četiri načina:

1. Kao okvir koji pomaže organizacijama u razvoju vizije i ciljeva za budućnost na opipljiv i merljiv način.
2. Kao okvir koji organizacije mogu koristiti u cilju identifikacije i razumevanja sistemske prirode poslovanja i veze između uzroka i posledice.
3. Kao osnova za dobijanje EFQM nagrade koja kompanijama omogućava deljenje najboljih praksi među uspešnim kompanijama, a sve u cilju kontinualnog napretka.
4. Kao dijagnostički alat za procenu trenutnog stanja u procesima organizacije na osnovu čega se pravi strategija, identifikuju prioriteti i resursi kako bi se stvorili realni planovi poslovanja. Ova korist od EFQM-a se još naziva i samoprocena.

Primena

Samoocenjivanje ima široku primenu u organizacijama bilo one velike ili male, iz javnog ili privatnog sektora. Organizacija koristi samoocenjivanje, odnosno procenu kao deo procesa poslovnog planiranja u cilju održivog razvoja svih aspekata performansi i izvrsnosti u poslovanju. Postiže se efikasnost i liderstvo na tržištu uz odlične rezultate i zadovoljstvo klijentata.

EFQM model izvrsnosti Evrope

Znanje

Izvrsnost nije teorija već se bazira na opipljivim ostvarenjima kompanije u smislu načina rada, rezultata rada i poverenja kupaca kao i na održivom razvoju u budućnosti.

Principi izvrsnosti EFQM-a se ugrađuju u procese organizacije kako bi se načinila procena sposobnosti procesa u njoj i mogućnosti u ostvarenje zadatih ciljeva. Model je pokrenut 1991. godine i svoje koncepte zasniva na izvrsnosti.

Danas je EFQM jedan od najkorišćenijih modela za upravljanje u Evropi, a koriste ga više od 30.000 kompanija u više od 25 zemalja. Kompanija CIM Group je član EFQM organizacije. preuzmite dokument.

Nazad na portfolio