ISO 27001 :2013 – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST INFORMACIJA
07.10.2015
TS/ISO 16949:2009 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U AUTOINDUSTRIJI
07.10.2015

ISO 26000 – KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

ISO 26000 : 2010

Koncept korporativno društvene odgovornosti ISO 26000 (Corporate Social Responsibility – CSR) se razvija kao posledica potrebe usaglašavanja ekonomskog napretka i ostvarivanja profita sa odgovornošću poslovnih organizacija prema ljudima, životnoj sredini i društvu uopšte. Korporativno društvena odgovornost se prepoznaje kao osnova za održivi menadžment i ostvarivanje konkurentne prednosti u savremenom poslovanju.

Održanje i poboljšanje imidža organizacije, jedna je od prednosti razvoja i implementacije koncepta korporativno društvene odgovornosti, gledano iz ugla zaposlenih, korisnika i poslovnih partnera, investitora i drugih zainteresovanih strana. Dodatni benefit za organizaciju od usvajanja ovog koncepta je usaglašenost sa zahtevima korisnika, zakonskim zahtevima, zahtevima standarda, kao i proaktivan pristup menadžmentu rizikom. Demonstriranjem i kontinualnim unapređivanjem korporativno društvene odgovornosti, oganizacija ostvaruje održivi razvoj što doprinosi njenom boljem pozicioniranju na tržištu i stvaranju konkurentne prednosti.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization – ISO) je izdala radnu verziju standarda ISO/WD 26000, 2006. Neke od tema koje standard obuhvata su:

♦ fer poslovanje,
♦ prava ljudi,
♦ prava zaposlenih,
♦ prava korisnika,
♦ bezbednost,
♦ životna sredina,
♦ lokalna zajednica i sl.

ruke[1] ISO 26000

Standard ISO 26000 je primenljiv svuda u svetu u organizacijama svih delatnosti i veličina. Neće se primenjivati za svrhe sertifikacije.

Korporativno društvena odgovornost u funkciji održivog razvoja CIM Group

Koncept implementacije korporativno društvene odgovornosti zasniva se na: uspostavljanju vizije, liderstvu, formiranju zajednice zasnovane na komunikaciji, operativnosti i demonstraciji društvene odgovornosti, merenju i analizi uticaja na ljude, profit i životnu sredinu i izveštavanju.

CIM Group demonstrira korporativno društvenu odgovornost tako što:

♦ Stabilnost i sposobnost poslovnih procesa vodi ka njihovom održanju i poboljšanju i doprinosi ekonomskom napretku kompanije i svakog pojedinca u njoj;

♦ Poverenje, ravnopravnost i uzajamno poštovanje zaposlenih i briga o zdravlju i bezbednosti svakog zaposlenog utiču na zadovoljstvo zaposlenih,a samim tim i na performanse svakog pojedinca i kompanije kao tima;
♦ Demonstrira brigu o životnoj sredini jačanjem ekološke svesti zaposlenih i poslovnih partnera. Od 2009. godine CIM Group posluje na novoj lokaciji, u poslovnoj zgradi koja je izgrađena po svim svetskim standardima, korišćenjem savremenih rešenja iz oblasti projektovanja i građevinarstva. Poslovni objekat je izgrađen u maniru „ekološke zgrade“ čime potvrđujemo opredeljenost ka očuvanju i zaštiti životne sredine. Na ovaj način doprinosimo održivom razvoju našeg Preduzeća i lokalne zajednice;
♦ Učestvuje u akcijama pomoći i podrške iz različitih sfera života i poslovanja – u 2008. godini finansijski smo podržali:
♦ UNICEF-ovu akciju “Škola bez nasilja”;
♦ Akciju Vlade Repulike Srbije za pomoć Kosovu i Metohiji;
♦ Akciju lista Politika za pomoć malom Goranu Torbici.

Takođe, redovno podržavamo studentske inicijative, poput:
♦“Connect IT“ manifestacije u organizaciji studentske asocijacije EESTEC;
♦ „Job fair“ manifestacije u organizaciji studentske asocijacije BEST;
♦ „Open IT“ u organizaciji studentske asocijacije AIESEC;
♦ „Career Days“ u organizaciji studentske asocijacije AIESEC.

♦ Učestvuje na brojnim tematskim serminarima i naučnim skupovima u cilju unapređenja sopstvenog znanja, ali i širenja i deljenja znanja i rešenja iz oblasti menadžmenta, kao i promovisanja opredeljenosti ka održivom korporativnom upravljanju, podržanom naprednim softverskim alatima.

♦ Organizuje okupljanja i druženja sa domaćim i stranim poslovnim partnerima u vidu proslava jubileja i važnih datuma

♦ Organizuje neformalna okupljanja i druženje zaposlenih u vidu sportsko rekreativnih aktivnosti na atraktivnim lokacijama

 

Nazad na portfolio