SOFTVER ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – OPISYS™ .NET EDM
06.10.2015
ISO 14001 :2004/ISO 14001:2015 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
07.10.2015

ISO 9001 Standard – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

ISO 9001 : 2008 / ISO 9001 : 2015  – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Šta je ISO 9000 i ISO 9001 standard ?

ISO 9000 je serija međunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom koju čine: ISO 9000 ,ISO 9001 standard, ISO 9004.

 • ISO 9000:2005 sadrži osnove i rečnik koji se koristi u svim standardima serije ISO 9000;
 • ISO 9001  standard- ISO 9001:2008/ISO 9001 : 2015 sadrži zahteve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom (Ljudi često kažu sertifikat „standarda ISO 9000“, ali ono što praktično znači da ispunjeni zahtevi koje propisuje ISO 9001 standard). To je jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast delatnosti. Dakle, ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 je međunarodni standard kojim je definisan model za uređenje organizacija na dobrovoljnoj osnovi
 • ISO 9004:2000 sadrži uputstva za primenu standarda ISO 9001.

Ko je ISO?

ISO 9001 Standard

ISO (International Organzation for Standardization) je najveća i svakako najpriznatija međunarodna organizacija za standardizaciju, odnosno predstavlja mrežu instituta iz 159 zemalja sveta, sa sedištem u Ženevi.

Šta je sistem menadžmenta kvalitetom? Sistem menadžmenta kvalitetom (Quality Management System – QMS) je skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata za uspostavljanje i ostvarenje definisanih politika i ciljeva kvaliteta organizacije, kojim se, sa stanovišta kvaliteta, vodi organizacija i njome upravlja. To je praktično skup pravila, procesa i postupaka (procedura) potrebnih za planiranje i izvršenje (proizvodnje / razvoja / usluga) u oblasti osnovne delatnosti organizacije (tj. oblasti koje mogu uticati na sposobnost organizacije da zadovolji zahteve korisnika/kupaca).

QMS integriše razne interne procese unutar organizacije, u funkciji da obezbedi potupuni procesni pristup poslovanja. Procesno zasnovan QMS omogućava organizacijama da veoma efikasno izvrše identifikaciju, merenja, kontrole i poboljšanje različitih poslovnih osnovnih procesa koji će konačno na globalnom nivou dovesti do poboljšanja performansi poslovanja organizacije.

 

Kratak pregled sadržaja standarda ISO 9001:

Sekcija 1: Opseg
Govori o standardu i kako se primenjuje na organizacije.
Sekcija 2: Normativna Referenca
Literatura i  drugi dokumenti koji treba da se koriste zajedno sa standardima, (uključujući i – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik).
Sekcija 3: Termini i definicije
Daje definicije pojmova koji se koriste u standardu.
Sekcija 4: Opšti zahtevi
Daje pregled opštih zahteva za ukupan sistem menadžmenta kvalitetom.
Sekcija 5: Odgovornost za upravljanje
Daje zahteve za upravljanje i njihovu uloga u sistemu menadžmenta kvalitetom.
Sekcija 6: Upravljanje resursima
Daje zahteve za resurse, uključujući osoblje, obuku, postrojenja i radnu sredinu.
Sekcija 7: Realizacija proizvoda
Daje zahteve za proizvodnju proizvoda ili realizaciju usluge, uključujući stavke kao što su planiranje, kupac povezani procesi, dizajn, nabavka i kontrolau procesa.
Sekcija 8: merenje, analiza i poboljšanje
Daje zahteve za praćenje procesa i unapređenje tih procesa.

 

Zašto kompanije žele ISO 9001?

 

Sve izraženiji tržišni pritisak

Mnoge organizacije odlučuju da implementiraju i sertifikuju sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard, jer na ovaj način pokazuju svojim korisnicima/kupcima da mogu obezbediti uniforman kvalitet svojih proizvoda/usluga. Zbog toga od mnogih organizacija, sami njihovi isporučioci zahtevaju sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom.

Interna efikasnost i produktivnost

Organizacije koje su implementirale sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard, pokazalo se da su tokom godina ostvarile bolje poslovanje, poboljšale performanse i poboljšale profitabilnost.

Dobit od implementacije – ISO 9001 standard

Bilo koja velika promena u poslovnim procesima će trenutno stvoriti neka dodatna opterećenja za posao, ali (slično kao investicija u softver) posle nekog perioda će organizacija osetiti dugoročne rezultate primene sistema menadžmenta kvalitetom (QMS-a) koji su vredni truda. Zamislite, kada su ljudi koristili samo papir za crtanje, tada su im CAD / CAM sistemi izgledali potpuno neprimenljivi. A vidite situaciju danas ? Implementacija QMS-a predstavlja sličnu situaciju – malo napora i rada tokom uspostavljanja, ali već posle kratkog vremena videćete značajne koristi u vašoj organizaciji.

Dva glavna razloga za implementaciju sistema menadžmetna kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 : 2008/ISO 9001 : 2015:

 • Poboljšana efikasnost rada – Niži proizvodni troškovi zbog manje neusaglašenih proizvoda (manji škart), manja dorada, niža stopa odbacivanja i manji broj grešaka zbog unapređenih poslovnih procesa.
 • Pristup novim tržištima – Neka tržišta zahtevaju sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard, dok na drugim tržištima se podrazumeva da sertifikovan sistem prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard može predstavljati samo korist za preduzeća koja ga poseduju. Ovo je zaista glavni cilj u primeni ISO 9001 standarda. Ako preduzeće u Nemačkoj dobija proizvode od preduzeća u Italiji i Velikoj Britaniji, kako oni mogu uporediti kvalitet bez skupih revizija na obe lokacije? Uniformni sistemi uređenja i rada prema zahtevima nekih od standarda će im bar dati neku sliku o kvalitetu.

Uz dozu entuzijazma i optimizma, znajući da će performanse vaše organizacije biti znatno poboljšane implementacijom sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard, Vi ste već značajno pomogli budući uspeh i profitabilnost Vaše organizacije.

 

Kako će ISO 9001 standard, da smanji troškove u organizaciji?

Organizacije koje su implementirale efikasan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima koje propisuje ISO 9001 standard su utvrdile da efikasan sistem menadžmenta kvalitetom obavezno vodi do smanjenja troškova i veće operativne margine. Dobro dizajniran i implementiran sistem menadžmenta kvalitetom zasnovan na ISO 9001 dokazano obezbeđuje organizacijama sledeće prednosti:

Smanjenje troškova i povećanje dobiti preko:

 • Poboljšanja pouzdanosti proizvoda/usluge;
 • Bolje kontrole tokova procesa;
 • Bolje dokumentovanosti procesa;
 • Povećane svesti zaposlenih;
 • Smanjenja neusaglašenih proizvoda/usluga i odbijanja.

Efikasno implementiran sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 u nekoj organizaciji znači između ostalog i:

 • Dobro definisane i dokumentovane procedure koje poboljšavaju konzistentnost izlaza;
 • Kvalitet se stalno meri i poboljšava;

 • Procedurama kojima su definisani sistemski postupci sprovođenja korektivnih mera u slučaju pojave neusaglašenosti;
 • Manje stope defekata;
 • Nedostaci su identifikovani na vreme i ranije se ispravljaju po znatno nižoj ceni;
 • Definisanjem procedura  koje identifikuju aktuelne prakse koje su zastarele i neefikasne;
 • Dokumentovane procedure su lakše za primenu postupaka od strane novih zaposlenih;
 • Organizacije zadržavaju i povećavaju udeo na tržištu, povećavaju prodaju i prihode.

 

 

Ne zaboravimo,
Prednosti ISO 9001 su …

Ponekad se ljudi tokom implementacije sistema menadžmenta kvalitetom počinju pitati „da li on nudi bilo koju dodatnu vrednost osim povećanja papirologije?“ Odgovor je svakako DA. Ovde su navedene samo neke od prednosti implementacije sistema menadžmenta kvalitetom:

Povećana efikasnost: istraživanja koja su sprovele organizacije koje imaju implementiran sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, su pokazala da je ostvareno povećanje kvaliteta i ostvarena veća efikasnost (pre svega uređenjem i poboljšanjem poslovnih procesa).

Povećan prihod: istraživanja su pokazala da organizacije koje imaju sertifikovan sistem kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001 ostvarile značajna poboljšanja u oblasti produktivnosti i finansijskih performansi u odnosu na one organizacije koja nemaju sistem kvaliteta.

Moral zaposlenih: zaposleni su zadovoljni i motivisani kada postoje jasno definisane uloge i odgovornosti, odgovornosti upravljanja, obuke, propisane procedure, što čini neke od zahteva ovog standarda, i kada imaju jasnu sliku o tome kako njihova uloga utiče na kvalitet i ukupan uspeh organizacije.

Međunarodno priznanje: Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je priznata u svetu kao najveći autoritet za upravljanje kvalitetom.

Činjenični pristup donošenju odluka: Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, određuje jasna uputstva u vezi praćenja i merenja performansi poslovnih procesa. Ovo pomaže u prikupljanju informacija i donošenja odluka isključivo na osnovu podataka.

Odnosi sa dobavljačima: ISO standard je predvideo razvijanje uzajamno korisnih odnosa sa dobavljačima. Dokumentacija i testiranja procedura pomažu da se osigura kvalitet sirovina za proizvodnu svrhu. Ovo takođe pomaže  pravilno vrednovanje dobavljača pre nove promene dobavljača. Postoji procedura za proveru doslednosti u odnosu na to kako i gde se nalaze nalozi.

Dokumentacija: Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, zahteva odgovarajuće dokumentovanje svih procesa, kao i evidenciju svih promena koje ste napravili, praćenje i evidentiranje grešaka ili odstupanja i bilo kojih neusaglašenosti. Na ovaj način se osigurava konzistentnost postupaka proizvodnje ili pružanja usluga koje pruža organizacija. Zbog toga zaposleni postaju odgovorniji. Vođenje dokumentacije daje garancije da će se identifikovati bilo koji uzrok, u slučaju pojave neprikladnog proizvoda ili usluge.

Doslednost: Pošto su svi dokumentovani procesi, postoji minimalni obim grešaka. Procesi, počevši od prava istraživanja i razvoja, koji pokrivaju proizvodnju i isporuku, su dobro dokumentovani. Čak i mala promena u bilo kom procesu treba da bude dokumentovana, da obezbedi da su promene dobro planirane i implementirane, i na najbolji mogući način da se obezbedi maksimalna efikasnost.

Zadovoljstvo klijenata: Organizacije sada mogu lakše steći poverenje klijenata kako u zemlji tako i u inostranstvu, jer je ISO 9001 univerzalno prihvaćen standard. Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, osigurava efikasnost, doslednost i kvalitet proizvoda i usluga namenjen kompanijama koje na taj način obezbeđuju zadovoljstvo svojih korisnika/kupaca.

Poboljšanje procesa: Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 poseban značaj daje upravljanju, praćenju performansi i poboljšavanju poslovnih procesa, na osnovu prikupljenih podataka. Na osnovu prikupljenih činjenica tokom korišćenja dokumentacije i sprovedenih analiza, u procesima, omogućava se efikasno planiranje i sprovođenje svih neophodnih poboljšanja. Ovo osigurava donošenje najboljih odluka za Vašu organizaciju.

Efikasan pristup i metodologija realizacije projekata uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008/ISO 9001:2015

Metodologija koju primenjuje CIM Group za realizaciju projekata uvođenja sistema kvaliteta ISO 9001:2008 je metodologija koju koriste i vodeće kompanije u svetu: Microsoft, General Electric, Coca Cola, Citibank, UNION Pacific, itd. Istu smo sa uspehom primenili u vodećim kompanijama u Srbiji i okruženju, koje su bile naši partneri na uređenju sistema kvaliteta, a uz minimalno angažovanje njihovih zaposlenih (samo onoliko koliko je to neophodno).

Metodologija koju primenjujemo počinje imenovanjem odgovornih osoba za sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji (Odbora za kvalitet, predstavnika rukovodstva za sistem kvaliteta, timova za rad na snimanju procesa…), zatim se nastavlja izradom i usvajanjem plana realizacije projekta uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008/ISO 9001:2015, identifikacijom, snimanjem i poboljšanjem postojećih značajnih procesa u organizaciji (a potom i procesa podrške).

Sama realizacija projekta se odvija kroz nekoliko faza:

a) Obrazovanje i obuka zaposlenih

Od početka realizacije projekta, pa do certifikacije, CIM Group vrši kontinualno obrazovanje i obuku zaposlenih u organizaciji po principu just-in-time – „tačno na vreme“. Naime, pre svake aktivnosti u procesu realizacije projekta uvođenja sistema kvaliteta, CIM Group sprovodi obuku koja je potrebna za realizaciju iste. Obuke obuhvataju:

 • upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 i sa metodologijom realizacije projekta uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda;
 • obrazovanje i obuka za timski rad i imenovanje timova koji će raditi na realizaciji projekta;
 • obrazovanje i obuka zaposlenih koji rade na projektu snimanja procesa po SIPOC modelu;
 • obrazovanje i obuka zaposlenih za izradu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obrazovanje i obuka zaposlenih za implementaciju dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obrazovanje i obuka zaposlenih za sprovođenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • obrazovanje i obuka zaposlenih za primenu alata i metoda kvaliteta, u svakodnevnom radu (detalji su dati u nastavku pod tačkom „e“);
 • ostalo potrebno obrazovanje i obuke koje su neophodne za realizaciju projekta.

b) Snimanje i prečišćavanje procesa

Svaka organizacija ima nekoliko procesa značajnih za misiju preduzeća. Pristup CIM Group najpre podrazumeva snimanje svih značajnih procesa u organizaciji, koji utiču na njenu misiju. To znači da će svi gore navedeni procesi biti snimljeni i za njih će biti urađeni priručnici o procesu. Snimanje procesa traje najviše dva dana po procesu, a izrada priručnika dva do tri dana.

CIM Group koristi procesni model za realizaciju projekata ISO 9001:2008/ISO 9001:2015, kako to zahteva standard. To znači da se svi značajni procesi u organizaciji snimaju po SIPOC (Supplier Input Process Output Customer) modelu, za koji je definisan proces snimanja procesa, od nivoa značajnih procesa, preko samih procesa, do aktivnosti. Na taj način se dobija big picture, odnosno „pogled ptice“ na proces i stvara se odlična osnova za poboljšanje i reinženjering procesa.

U snimanju svakog procesa, „takav kakav jeste“, učestvuje tim sastavljen od stručnjaka iz različitih funkcija organizacije, koji rade u pojedinim delovima procesa i koji najbolje poznaju proces u delu u kome rade. Za tako snimljen proces, stručnjaci CIM Group pripremaju priručnik o procesu i dostavljaju ga lideru tima. Nakon što tim, zajedno sa predstavnikom CIM Group, pretrese postojeći proces i izbaci „otpad“ koji postoji u njemu, dobija se proces „kakav treba da bude“. Priručnik procesa „kakav treba da bude“ je osnova za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom, kao i za buduću informacionu podršku tog procesa i integrisanje čitavog sistema.

c) Dokumentovanje sistema kvaliteta

Pošto je urađen priručnik o procesu „kakav treba da bude“, pristupa se izradi dokumentacije sistema kvaliteta: procedura, radnih uputstava, različitih formulara i prateće dokumentacije koja je potrebna da se detaljno opiše proces. Ovakva dokumentacija se radi za svaki proces.

Predstavnici CIM Group, izrađuju i Priručnik o upravljanju kvalitetom koji predstavlja “Ustav” organizacije i koji sadrži listu procesa, organizacionu strukturu, matricu odgovornosti i detaljan opis kako je organizacija odgovorila na određeni zatev standarda koji je relevantan za njenu delatnost poslovanja.

Pored procedura koje se odnose na značajne i procese podrške, CIM Group izrađuje i dostavlja predloge sistemskih procedura koje predstavljaju odgovore organizacije na najvažnije zahteve standarda i koje, zajedno sa zaposlenima organizacije, modifikuje i prilagođava ih njenim specifičnostima.

Predstavnici CIM Group pripremaju predloge operativnih procedura koje se odnose na proces (procedura opisuje proces na jednom njegovom delu; ukoliko je veći proces biće više procedura i obrnuto). Pripremljeni predlozi procedura se dostavljaju zaposlenima organizacije na pregled i dopunu, da bi se na zajedničkoj sesiji konačno i usvojile i pripremile za odbor za kvalitet (čine ga predstavnici najvišeg rukovodstva, na čelu sa generalnim direktorom i direktorom kvaliteta).

Za radna uputstva, CIM Group je razvio četiri standardne forme. Radno uputstvo opisuje detaljnije šta radnik radi u određenoj aktivnosti i izrađuje se na jednom listu uz korišćenje slika koje ukazuju na to šta radnik na radnom mestu treba da uradi. Vreme potrebno za izradu jednog radnog uputstva je 1 sat. CIM Group obično uradi do 20 radnih uputstava sa predstavnicima organizacije dok ih uvede u proces izrade tih uputstava. Sva ostala radna uputstva obično rade sami zaposleni organizacije, odnosno neposredni rukovodioci odgovorni za neku od aktivnosti u okviru procesa.

Takođe, CIM Group izrađuje i dostavlja predloge SVIH zapisa o kvalitetu (formulara) koji su neophodni za dokazivanje sprovođenja propisanih postupaka.

d) Implementacija dokumentacije i praćenje njene primene

Kada se završi izrada celokupne dokumentacije koju zahteva ovaj standard (i sistemske dokumentacije i dokumentacije za pojedine procese), ista se implementira. Od tog trenutka počinje praćenje te dokumentacije i prikupljanje povratnih informacija od korisnika, kako bi se utvrdilo da li treba da se uvedu neke izmene ili dokumentacija u potpunosti odgovara potrebama.

e) Obrazovanje i obuka za metode i alate kvaliteta i odgovarajući softver – Implementacija alata i metoda kvaliteta u svakodnevni rad organizacije

Za svaku obuku je obezbeđena potrebna literatura i praktičan rad sa zaposlenima koji prolaze obuku. Svi kandidati sa obuke polažu ispit i dobijaju certifikat. Na obuci se počinje rad sa praktičnim primerima iz organizacije i započinje se implementacija alata i metoda u svakodnevni rad. Svaku obuku prati odgovarajuća softverska aplikacija razvijena od  strane CIM Group, koja ima za cilj da olakša primenu same metode korisnicima.

Obuke predstavnika organizacija (grupa do 20 polaznika) za alate kvaliteta, čiju primenu zahteva standard ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 su:

 • Pareto metoda – identifikacija i otklanjanje vitalne manjine grešaka – 5 dana – prateći softver Pareto Analisys .Net v1.1;
 • Korektivne i preventivne mere – upravljanje korektivnim i preventivnim merama – 3 dana – prateći softver CPAm .Net v1.1;
 • Statistička kontrola procesa (SPC) – praćenje stabilnosti procesa i poboljšanje procesa – 5 dana – prateći softver SPC .Net v1.0;
 • Ishikawa metoda – otkrivanje i otklanjanje korena uzroka problema – 5 dana – prateći softver Ishikawa .Net v3.1;
 • Reklamacioni menadžment – upravljanje reklamacijama – 3 dana – prateći softver RMS .Net v1.2;
 • Merna oprema, za praćenje merne opreme – 3 dana – prateći softver GMS .Net v1.0;
 • Audit sistema menadžmenta kvalitetom – 5 dana – prateći softver QAM .Net v1.0;
 • Merenje zadovoljstva kupaca – 3 dana – prateći softver MCS .Net v1.0;
 • Obuka za crtanje karti procesa,identifikaciju merenja u procesima i izradu karti merenja – prateći softver Semantic Visual Processes .Net v 3.2
 • Obuka za izbor isporučilaca – 2 dana.
 • Snimanje poslovnih procesa – 1 dan;

f) Sprovođenje internog audita, sprovođenje preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom, realizacija identifikovanih korektivnih i preventivnih mera i pripreme za sertifikaciju

U skladu sa planom i dinamikom realizacije projekta uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008/ISO 9001:2015, predstavnici CIM Group sprovode interni audit (mandatorni zahtev standarda) utvrđuju se neusaglašenosti i pristupa se uvođenju korektivnih i preventivnih mera. CIM Group preporučuje korišćenje softvera za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net v1.1, koji omogućava praćenje svih korektivnih mera sa jednog mesta. Paralelno se sa predstavnicima organizacije održavaju sastanci i pruža sva dodatna pomoć povodom sprovođenja postupka preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom (mandatorni zahtev standarda) i izrađuju svi neophodni izveštaji.

g) Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008/ISO 9001:2015

Predstavnik CIM Group prisustvuje sertifikaciji i pruža svu potrebnu pomoć.

 

Uspešne priče

CIM Group pomaže svojim partnerima da poboljšaju performanse poslovnih procesa i sistema organizacije transferom vrhunskog znanja za menadžment kvalitetom kroz obrazovanje i obuku rukovodstva i zaposlenih, podržanu inovativnim softverskim rešenjima i publikacijama.

„Ostvarenu saradnju na projektu uvodenja sistema kvaliteta ocenjujem najvišom ocenom. Visok profesionalni odnos prema poslu i obavezama, poštovanje definisanih rokova iz plana projekta i veliko angažovanje na izradi svih dokumenata krasi predstavnike Vaše kuce. Zadovoljstvo je raditi sa Vama…“

Dragan Marković
Predstavnik rukovodstva za kvalitet
„JP Elektromorava“ Požarevac

“CIM Group u ulozi našeg konsultanta pokazao je visok stepen stručnosti, profesionalnosti i odgovornosti u dosadašnjem pružanju usluga i stalnu spremnost za prilagođavanje našim zahtevima.“

Jovan Gligorijević
Predstavnik rukovodstva
za kvalitet
„JP Elektrodistribucija“ Leskovac

„Uprava gradske opštine Palilula ima za cilj da postigne potpuno zadovoljstvo građana definisanjem i realizacijom određenih ciljeva kvaliteta. Radi ostvarivanja ciljeva kvaliteta Uprava gradske opštine Palilula održava i kontinuirano poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001:2008/ISO 9001:2015.

Ostvarivanje osnovnih ciljeva kvaliteta opštine i uspešno uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom pomogli su nam naši poslovni partneri CIM Groupiz Niša, koji su u ulozi našeg konsultanta pokazali visok stepen stručnosti, profesionalnosti i odgovornosti u dosadašnjem pružanju usluga i stalnu spremnost za prilagođavanje svim našim zahtevima.

Našu saradnju na projektu uvođenje sistema kvalitetom ocenjujem najvišom ocenom. Visok profesionalni odnos prema poslu i obavezama i vaše veliko stručno angažovanje na izradi svih potrebnih dokumenata je ono što krasi sve predstavnike vaše organizacije. Nadamo se da ćemo i u buduće uspešno sarađivati sa vama.“

Bojan Ilić
Načelnik GO Palilula Niš
Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

Nazad na portfolio