ISO 14001 :2004/ISO 14001:2015 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
07.10.2015
ISO 22000 HACCP – SISTEM MENADŽMENTA ZA BEZBEDNOST HRANE
07.10.2015

OHSAS 18001 :2007 – SISTEM MENADŽMENTA ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU

OHSAS 18001 :2007

Prednosti primene sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću  na radu OHSAS 18001 u organizaciji su:

ohsas 18001

♦  povećanje blagostanja i produktivnost svih ljudi koji rade za organizaciju;

♦ prevencija od povređivanja ljudi, profesionalnih oboljenja ili akcidentnih situacija u organizaciji;
♦ poboljšanje ugleda organizacije u očima kupca, konkurenata, isporučilaca i drugih interesnih grupa i širom zajednice;
♦ usklađivanje sa zakonskom regulativnom iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu.

Incidentne situacije, povrede na radu, profesionalna oboljenja su skupe za zaposlene i njihove porodice. To može takođe da ošteti i organizaciju, kroz troškove od štete na imovini ili opremi, troškove povrede osoblja, gubitku proizvodnje, itd.

ohsas 18001

Mnoge industrijski razvijene zemlje u svetu ostvarile su smanjenje stope povreda i bolesti u poslednjih 50 godina. Neuspesi organizacija u uklanjanju uzroka nesreća doveli su do uspostavljanja novih pristupa u menadžmentu zdravljem i bezbednošću, najčešće kroz značajno oslanjanje na sistemske pristupe. Važnost menadžmenta zdravljem i bezbednošću (OHSAS 18001) je istaknuta u zvaničnim izveštajima o ozbiljnim nesrećama i dobija sve veći naglasak u zakonodavstvu.

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007) se može definisati kao «način na koji organizacija kontroliše rizike kroz menadžment procesom».

Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku zdravlja i bezbednosti na radu i upravlja svojim hazardima po zdravlje i bezbednost na radu.

Britanski institut za standardizaciju definiše sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću (OH&S) kao «deo globalnog sistema menadžmenta koji olakšava menadžment OH&S rizicima povezanim sa poslovanjem organizacije. To uključuje organizacionu strukturu, planiranje aktivnosti, odgovornosti, prakse, procedure, procese i resurse za razvijanje, postizanje, preispitivanje i održavanje OH&S politike organizacije.»

Pristup i metodologija realizacije projekata uvođenja sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Metodologija koju primenjuje CIM Group za realizaciju projekata uvođenja sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu je metodologija koju koriste i vodeće kompanije u svetu. Istu smo sa uspehom primenili u vodećim kompanijama u Srbiji, koje su bile naši partneri na uređenju sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

ohsas 18001

OHSAS 18001 uspostavljanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, odvija se u sledećim fazama:

a) Obrazovanje i obuka zaposlenih se vrši u kontinuitetu, u svim fazama uspostavljanja sistema;

b) Snimanje početnog stanja u organizaciji se vrši radi utvrđivanja i dokumentovanja trenutnog stanja sa aspekta ispunjenja zahteva OHSAS 18001:2007, na osnovu čega se vrši priprema preporuka za pokretanje aktivnosti na usklađivanju sa zahtevima standarda;

c) Identifikacija i ocenjivanje hazarda, podržana naprednim softverskim alatom HazAs .Net;

d) Definisanje ciljeva za smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih i programa za ostvarivanje ciljeva, podržano naprednim softverskim alatom HazAs .Net;

e) Dokumentovanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007) i implementacija dokumentacije (definisanje strukture i odgovornosti, dokumentovanje i implementacija interne i eksterne komunikacije, kontrole nad operacijama, spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama);

f) Interne provere i preduzimanje korektivnih i preventivnih akcija na osnovu rezultata merenja i praćenja performansi zaštite zdravlje i bezbednosti na radu;

g) Certifikacija.

Primeri uspostavljanja sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

Snimanje trenutnog stanja u organizaciju AD Interlemind – Leskovac sa aspekta zdravlja i bezbednosti na radu:

Prethodno stanje

Stanje pred certifikaciju

ohsas 18001

Uspešne priče

Svi klijenti kojima je CIM Group pružao konsultanske usluge na uspostavljanju ili održavanju i kontinulanom poboljšanju sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu su se uspešno certifikovale. Klijeti sa kojima je CIM Group sarađivao vezano za ovaj međunarodni standard su JP EPS, PD „Centar“ d.o.o. Kragujevac – ED Elektromorava Požarevac, PD „Centar“ d.o.o. Kragujevac – ED Elektromorava Smederevo, PD „Centar“ d.o.o. Kragujevac, AD Interlemind – Leskovac, AD Elektroporcelan – Aranđelovac, GP Investgradnja – Leskovac.
U fazi pripreme za certifikaciju je i PD „Panonske TE-TO“ d.o.o Novi Sad.

ohsas 18001

Dodela certifikata AD Elektroporcelanu – Aranđelovac

Nazad na portfolio