SOFTVER ZA UPRAVLJANJE MERNOM OPREMOM – GMS .NET
06.10.2015
ISO 9001 Standard – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
07.10.2015

SOFTVER ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM – OPISYS™ .NET EDM

Šta je softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom –  OPISys™ .Net EDM?

 

OPISys™ .Net EDM – Softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom je inovativni sistem za upravljanje dokumentacijom u preduzeću. Osim modula za dokumentaciju, EDM Vam pruža mogućnost efikasnog i potpunog upravljanja svim oblicima komunikacije, što podrazumeva sistem internih poruka, e-mail podršku (potpuna integracija sa MS Outlook Express-om), upravljanje pozivima (uključujući i automatsko zvanje i slanje faksova), fizičkom poštom (ulazno-izlazna pošta), mnogostruko unapređeni adresar kompanija i zaposlenih, zadacima, ček listama za upravljanje sekvencijalnim procesima u preduzeću, itd. Takođe, OPISys™ .Net EDM – Softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom obezbeđuje i snažni sistem privilegija i još puno toga.
Posebno ističemo Internet orjentaciju document management OPISys™ .Net EDM u vidu EDM .Net Connected portala, koji Vam omogućava on-line pregled interne i eksterne pošte, poziva,obaveza,dokumenata…

OPISys™ .Net EDM document management se sastoji iz sedam modula:

 

 • Upravljanje dokumentacijom (elektronskom i papirnom)
 • Upravljanje adresarom organizacije (podacima o poslovnim partnerima i zaposlenima)
 • Upravljanje internim porukama (brzi i sveobuhvatni sistem interne komunikacije)
 • Upravljanje pozivima (sistematski pristup upravljanju telefonskim pozivima, faksovima, posetama, itd.)
 • Upravljanje ulazno-izlaznom poštom (knjiga pošte)
 • Upravljanje ček listama (sekvencijalnim procesima)
 • Upravljanje zadacima (dnevnim obavezama)

 

 

Moduli OPISys™ .Net EDM softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom najbolji efekat postižu kada funkcionišu zajedno, obezbeđujući sveobuhvatno okruženje za upravljanje svakodnevnim poslovanjem u organizaciji. Moduli OPISys™ .Net EDM mogu funkcionisati i nezavisno, kao zasebne softverske aplikacije.

OPISys™ .Net EDM – softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom se posebno ističe snažnim sistemom privilegija na nekoliko nivoa, čime obezbeđuje krajnje bezbednu manipulaciju dokumentacijom i podacima.
OPISys™ .Net EDM obezbeđuje potpunu integraciju sa MS Outlook Express-om preko integrisanog modula za sinhronizaciju ove dve aplikacije. U svakom trenutku kontakt podatke koje imate u jednom alatu možete imati dostupne i u drugom.

Neka od poboljšanja koja donosi OPISys™ .Net EDM:

 • Sva dokumenta i resursi pamte se u bazi u binarnom formatu;
 • Internet interfejsi
 • Novi „user-friendly“ dizajn
 • Pretraživanje tekstualnih dokumenata po sadržaju u dva oblika: osnovno i napredno

 

 

 • Skeniranje više stranica u .pdf formatu

 

 

 • „Timing“ slanja interne pošte
 • Formatiranje teksta poruke uz grafičke dopune;
 • Kompletna sinhronizacija adresara sa MS Outlook Express-om;
 • Podešavanja za korisnike se prenose iz OPISys .Net, nema dodatnog podešavanja;
 • Instalacija iz jednog koraka izrađena u najsavremenijem alatu;
 • Dostupan na četiri jezika: srpski, engleski, ruski i nemački

 

 

 • i još mnogo toga…

Šta dobijate implementacijom softvera za elektronsko upravljanje dokumentacijom OPISys™ .Net EDM?

 

 • Efikasno upravljanje dokumentacijom document management (elektronskom i papirnom), praćenje istorijata (sledljivosti) nad dokumetima, revizija dokumenata, efikasna razmena dokumenata u Vašoj kompaniji i njeno bezbedno arhiviranje.
 • Brzu i efikasnu razmenu informacija u sklopu interne i eksterne komunikacije u  kompaniji uz automatizovan sistem obaveštavanja.
 • Upravljanje obavezama kroz delegiranje zadataka i praćenja statusa realizacije, koncept ček listi i grafički pregled delegiranih aktivnosti kroz karte procesa.
 • Sistematičan pristup prikupljanja i pregleda podataka o poslovnim partnerima i zaposlenima.

Kome je namenjen softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom OPISys™ .Net EDM?
Bez obzira na veličinu Vaše kompanije, OPISys™ .Net EDM je namenjen za sve vrste preduzeća:

 • Mala
 • Srednja
 • Velika

koja žele da na jednostavan način upravljaju dokumentacijom celokupne organizacije, efikasnu internu i eksternu komunikaciju, pregled i praćenje delegiranih zadataka i imaju jasan prikaz podataka o organizacijama, klijentima ili zaposlenima u svakom trenutku.

 

OPISys™ .Net EDM je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 

 • Energetike
 • Transporta
 • Auto industrije
 • Namenske industrije
 • Zdravstva
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinarstva
 • Komunalnih preduzeća
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 • Preduzeća za puteve
 • Prehrambena industrija ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio