SOFTVER ZA STATISTIČKU KONTROLU PROCESA – SPC .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA DETEKCIJU MODALITETA ISPADA – FMEA .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA QFD METODU – QFD .NET

QFD

Šta je QFD .Net?

Softver za QFD metodu – Quality Function Deployment (QFD) .Net je softverski alat dizajniran da pomogne korisnicima da efektivno i efikasno primenjuju QFD metodu i čuju „Glas korisnika“ kada dizajniraji/redizajniraju proizvod ili uslugu. Ovaj alat Vam pomaže da ispunite zahteve standarda kvaliteta ISO 9001.

Softver za QFD metodu – QFD .Net obezbeđuje efektivno upravljanje „kućama kvaliteta“ na više nivoa. Prikaz stabla omogućava Vam da uspostavite veliku sliku procesa izrade proizvoda, odnosno isporuke usluge, iz perspektive kupca.

 • QFD (Quality Function Deployment) je kvantitativna metoda koja pretvara zahteve kupaca u konkretne karakteristike proizvoda/usluge, njegove komponente i procese. QFD .Net prosleđuje informacije iz jedne organizacione jedinice u drugu (marketing, razvoj, tehnologija, proizvodnja), kroz četiri „kuće kvaliteta“ u kojima se zahtevi („Šta“) pretvaraju u karakteristike proizvoda/usluge, dela proizvoda/usluge ili procesa („Kako“), uz praćenje tehničkih ciljnih vrednosti i njihovih korelacija.

qfd

 

 • Softver za QFD metodu – QFD .Net je izuzetno jednostavan za korišćenje. Program je u potpunosti orijentisan prema korisniku. Sve operacije: uspostavljanje korelacija između zahteva kupaca i procesa u Vašoj organizaciji, poređenje sa konkurencijom, unos težinskih faktora, itd. možete realizovati jednostavnim klikom mišem na odgovarajuću opciju. Ukoliko Vam je potrebna pomoć, dobijate je klikom na taster F1.Jednostavno formatiranje kuće kvaliteta.Program možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama i željama, te je njegov moto: „Radi na način na koji misliš„. Dakle, klikom miša možete obaviti sve operacije prilikom formatiranja kuće kvaliteta.

qfd1

 

 • Ne samo za sektor kvaliteta! QFD je metoda koja se može koristiti u svim organizacionim celinama, počev od marketinga, preko razvoja, do proizvodnje. Kako se zasniva na timskom radu, QFD je garancija kvalitetnog sakupljanja informacija, pretvaranja tih informacija u znanje i kreiranja proizvoda/usluge koji će biti u skladu sa zahtevima tržišta.
 • Softver za QFD metodu – QFD .Net pokriva sve četiri kuće kvaliteta bez kojih se danas u modernim kompanijama ne razvija proizvod, niti usluga.

Sta dobijate implementacijom softvera za QFD metodu – QFD .Net?

 

 • Sinergijski efekat timskog rada na unapređenju karakteristika proizvoda
 • Skraćenje vreme za projektovanje proizvoda ili usluge,
 • Efikasno pretvaranje „glasa kupca“ u „glas organizacije“, kako bi proizvod/ usluge prilagodili tržistu i kupcima, radi povećanja plasmana
 • Utvrđivanje kritičnih mesta u proizvodu i njegovom procesu izrade, koji su od značaja za ispunjenje zahteva kupaca, i utvrđivanje postupaka za njihovo rešavanje.
 • Ciljna orijentacija projektovanja i razvoja i prema zahtevima korisnika i u odnosu na konkurenciju
 • Dokumentovan postupak analize primenom kuća kvaliteta i prevođenjem zahteva tržista u karakteristike poslovnih procesa i proizvoda
 • Efikasan način sprovodenja analize putem grafičkog prikaza, jednostavnog za razumevanje i pregled

 

Kome je namenjen softver QFD .Net?

Organizacije sa vizijom planiranja razvoja novih ili poboljsanja postojecih proizvoda sa posebnim naglaskom na potrebe i zahteve kupaca prepoznaju neophodnost primene navedene metode.
Bez obzira na delatnost i velicinu, softver za QFD metodu – QFD .Net je namenjen kompanijama koje vide trziste kao mesto na kome se srecu kupac, ponudac i konkurencija i gde se odlucuje o uspehu preduzeca. Osnovna premisa uspeha putem pravilnog „osluskivanja“ trzista i potreba je, primenom softverske podrske QFD .Net, lako ostvariva i dostizna.

 

Softver za QFD metodu – QFD .Net je fleksibilan sistem koji se prilagodava specificnostima preduzeca i operativno funkcionise u kompanijama iz oblasti:

 • Auto industrije
 • Farmaceutske industrije
 • Prehrambena industrije
 • Transporta
 • Energetike
 • Namenske industrije
 • ….

Planiranje kvaliteta usmerenog ka potrebama korisnika – kupaca jeste neophodnost napretka na trzistu savremenog sveta.
Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio