SOFTVER ZA SPROVOĐENJE AUDITA SISTEMA MENADŽMENTA – QAM .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA – RMS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE KOREKTIVNIM I PREVENTIVNIM MERAMA – CPAM .NET

CPAm

Šta je softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net?

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net omogućava efektivno i efikasno postupanje sa neusaglašenostima, kroz definisanje, praćenje sprovođenja i preispitivanje korektivnih i preventivnih mera na nivou preduzeća.

Ovaj alat Vam pomaže da ispunite zahteve standarda kvaliteta ISO 9001:2008 na sistematizovan način, u potpunosti eliminišući obimnu papirologiju.

3

 

 

Program na veoma lak način definiše nove korektivne ili preventivne mere i prati njihovu implementaciju. Pored praćenja korektivnih ili preventivnih mera i identifikovanih neusaglašenosti, program vodi računa i o privilegijama zaposlenih, što će reći da pojedini zaposleni (zaposleni u organizacionoj celini) imaju samo mogućnost identifikovanja neusaglašenosti, davanja inicijativa za pokretanje korektivnih mera i sprovođenja određene akcije za koje su odgovorni. Inače, donošenje odluka, pokretanje akcija i korektivnih i preventivnih mera mogu sprovoditi samo rukovodioci organizacionih celina.

5

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net omogućava praćenje toka procesa identifikacije i sprovođenja korektivnih i preventivnih mera preko sistema za skladištenje i interpretaciju podataka, ali i preko integrisanih modula za vizuelizaciju procesa koje obezbeđuje alat za modeliranje poslovnih procesa, Visual Process .Net. Ovakav pristup omogućava odgovornim rukovodiocima da u svakom trenutku utvrde dinamiku, odnosno stepen realizacije svake pokrenute mere. Sistem privilegija obezbeđuje blagovremene i precizne informacije o odgovornim licima za odobravanje, sprovođenje, odnosno preispitivanje koretktivnih i preventivnih mera.

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net je u potpunosti integrisan sa drugim alatima kvaliteta na taj način što omogućava automatsko definisanje mera, odnosno preuzimanje podataka o pokretanju mera vezano za neusaglašenosti identifikovane kroz alternativne analize kvaliteta procesa, npr. na osnovu ispunjenja kontrolnih testova pri statističkoj kontroli procesa (SPC .Net), na osnovu internih ili eksternih reklamacija (RMS .Net), na osnovu sprovedenog internog ili eksternog audita (QAM .Net), i sl.

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net nam daje mogućnost automatskog kreiranja potpune dokumentacije sistema kvaliteta u vezi korektivnih i preventivnih mera. Takođe, postoji veliki broj izveštaja koji se mogu dobiti gotovo trenutno, i koji nam mogu pomoći u analizi poslovanja organizacije. Tu su izveštaji koji nam daju pregled korektivnih mera i neusaglašenosti po organizacionim celinama, po procesima i po vremenskom periodu. Podaci iz ovih izveštaja mogu se direktno, preko integrisanih baza podataka, koristiti u drugim programima koji služe za kontinualno unapređenje kvaliteta.

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net ima integrisanu on-line podršku koja omogućava upravljanje korektivnim i preventivnim merama i preko Interneta. Brojni izveštaji se mogu generisati u svakom trenutku.

Šta dobijate implementacijom softvera za upravljanje korektivnim i preventivnim merama –  CPAm .Net ?

 • Jednostavno i kvalitetno praćenje celokupnog životnog veka korektivnih i preventivnih mera kroz njihove statuse – od definisanja do preispitivanja efektivnosti i procene finansijskog efekta tokom realizacije.
 • Efikasno otklanjanje neusaglašenosti i grešaka u procesu (korektivne mere)
 • Efikasno smanjenje ili otklanjanje mogućnosti za pojavu greške, odnosno neusaglašenosti proizvoda ili usluge (preventivne mere).
 • Pružanje mogućnosti zaposlenima na svim nivoima da direktno, ili preko ovlašćenih predstavnika, daju svoje predloge za poboljšanje procesa, odnosno za preventivno delovanje.
 • Jednostavan, user-friendly korisnički interfejs koji omogućava potpunu automatizaciju procesa.

Kome je namenjen softver CPAm .Net?

Bez obzira na veličinu Vaše kompanije, CPAm .Net je namenjen za sve vrste preduzeća koja žele uspostavljanje sistema za efikasno sprečavanje pojavljivanja grešaka, kao uzroka pojave neusaglašenosti, ispitivanje uzroka grešaka, kao i raspoložive načine za otklanjanje mogućnosti ponavljanja greške.

Softver za upravljanje korektivnim i preventivnim merama – CPAm .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i operativno funkcioniše u kompanijama iz oblasti:

 • Energetike
 • Transporta
 • Auto industrije
 • Namenske industrije
 • Zdravstva
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinarstva
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 •  ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio