SOFTVER ZA UPRAVLJANJE KOREKTIVNIM I PREVENTIVNIM MERAMA – CPAM .NET
06.10.2015
SOFTVER ZA MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA – MCS .NET
06.10.2015

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE REKLAMACIJAMA – RMS .NET

RMSIcon

Šta je softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net?

Softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net je softverska aplikacija za obradu i analizu internih i eksternih reklamacija. Ovaj alat Vam pomaže da ispunite zahteve standarda ISO 9001:2008 efektivnim upravljanjem reklamacijama, odnosno kontinualnom eliminacijom njihovog pojavljivanja.

Softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net predstavlja savremenu aplikaciju, prilagođenu uslovima rada u kompanijama sa velikim brojem zaposlenih. Efikasnim sistemom privilegija, uređenim od strane samog administratora sistema, definisani su nivoi privilegija u radu sa podnetim, odnosno delegiranim reklamacijama.

11

 

 

Softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net podržava prikupljanje, evidentiranje, obradu i analize reklamacija, kako od strane kupaca tako i između organizacionih celina koje učestvuju u lancu isporuke proizvoda/usluge.

22

 

 

Softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net je integrisan sa drugim alatima i metodama kvaliteta čime se postiže sinergijski efektat u prakticnoj primeni (CPAm .Net i SPC .Net).

Šta dobijate implementacijom softvera RMS .Net?

 • Jednostavan korisnički intefejs, jednostavan unos informacija, brza obrada podataka i fleksibilnost prilikom rada u mrežnom okruženju.
 • Jednostavan i kvalitetan način praćenja trenutnih informacija i podataka o podnetim reklamacijama, monitoring svih reklamacija koji su u fazi obrade i provere njihovog statusa, odredjivanje prioriteta, roka za realizaciju i finansijskih parametra reklamacije.
 • Integracija sa softverima za preduzimanje korektivnih i preventivnih mera (CPAm .Net) na efikasnijem otklanjanju reklamacija i pronalaženje korena uzroka pojave reklamacije (Ishikawa Diagram .Net).
 • Kompletna sigurnost sistema i relevantnost podataka, dostupnih svim korisnicima sistema po definisanim privilegijama.

Kome je namenjen softver za upravljanje reklamacijama –  RMS .Net?

Bez obzira na veličinu Vaše kompanije, RMS .Net je namenjen za sve vrste preduzeća:

 • mala
 • srednja
 • velika

koja žele da imaju uvid i evidenciji u upravljanju reklamacijama, koja rukovode i vrše prijem, obradu i analizu reklamacija, podnetim od strane eksternih kupaca kompanije i interno – od samih učesnika u poslovnim procesima. RMS .Net pokriva celokupni životni vek i statuse reklamacija od podnošenja i delegiranja, do same realizacije aktivnosti u cilju otklanjanja uzroka pojave reklamacije.

Softver za upravljanje reklamacijama – RMS .Net je fleksibilan sistem koji se prilagođava specifičnostima preduzeća i našao svoju primenu u organizacijama iz različitih oblasti:

 • Energetike
 • Transporta
 • Auto industrije
 • Namenske industrije
 • Zdravstva
 • Farmaceutske industrije
 • Građevinarstva
 • Komunalnih preduzeća
 • Javne uprave i lokalne samouprave
 • Preduzeća za puteve
 • Prehrambena industrija
 • ….

Tehnički preduslovi za instalaciju softvera

Nazad na portfolio