ISO 26000 – KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST
07.10.2015
EFQM MODEL IZVRSNOSTI EVROPE
07.10.2015

TS/ISO 16949:2009 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U AUTOINDUSTRIJI

TS / ISO 16949 : 2009 Sistem menadžmenta kvalitetom – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001 za proizvođače automobila i rezervnih delova

Prednosti dobijanja certifikata prema TS / ISO 16949 : 2009 su:

ISO 16949

 • Poboljšan kvalitet proizvoda i procesa;
 • Obezbeđenje pristupa globalnom sistemu kvaliteta u razvojnom lancu snabdevanja isporučioca / podizvođača;
 • Smanjenje varijacije u procesima;
 • Zajednička terminologija za razumevanje kriterijumima kvaliteta;
 • Kontinualno poboljšanje performansi poslovnih procesa kroz tekuće certifikacione audite;
 • Povećanje zadovoljstva zaposlenih kroz povećanje efikasnosti upravljanja;
 • Osnovna linija benefita kroz produktivnost, smanjenje otpada i bolje korišćenje resursa;
 • Jedinstveni sistem registracije sistema kvaliteta u susret višestrukim zahtevima kvaliteta od strane kupaca;
 • Primena najboljih proizvođačkih praksi.

Početkom 2009 godine izašlo je novo izdanje standarda TS / ISO 16949 :2009. Ovaj međunerodni standard propisala je međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Standard TS / ISO 16949 :2009 precizira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom proizvođača automobila i rezervnih delova.
TS / ISO 16949 :2009 ima za cilj razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji obezbeđuje kontinuirano poboljšanje, ističući prevenciju nedostataka, smanjenje otpada i varijacije u lancu snabdevanja.

TS / ISO 16949 :2009 – Ključni zahtevi standarda 

ISO / TS 16949:2009 se fokusira na sposobnost organizacije da ostvari svoje navedene ciljeve, kao i da ostvariti zadovoljstvo kupca u skladu sa isporukom delova u predviđenom roku po prihvatljivim cenama.

ISO / TS 16949:2009 se usmerava na efikasne veze na poslovnom planu preduzeća, politike kvaliteta, ciljeva kvaliteta i mere.

Šta je novo u TS / ISO 16949 :2009?

Neki od ključnih dodatnih zahteva uključuju:

ISO 16949

 • Fokus na angažovanje najvišeg rukovodstva i povezivanja biznis plana sa jasno definisanim ciljevima kvaliteta.
 • Fokus na upravljanje ljudskim resursima, uključujući i procese za identifikaciju zahteva za kompetenciju, obezbeđujući obuku i provere efikasnosti preduzetih akcija.
 • Fokus na motivaciju zaposlenih za postizanje ciljeva kvaliteta, ostvarivanje kontinualnog poboljšanja i stvaranje okruženja za promovisanje inovacija.
 • Process merenja, kao veličina u kojoj je osoblje svesno relevantnosti i važnosti svojih aktivnosti i na koji način oni doprinose ostvarivanju ciljeva kvaliteta.
 • Fokus na proizvod i dizajn procesa.
 • Razvoj isporučilaca koristeći ISO / TS 16949:2009.
 • Obezbeđivanje efikasne kontrole interne i eksterne laboratorije.
 • Proces merenja zadovoljstva kupaca za vođenjem efikasnog sistema, procesa i audita proizvoda.
 • Efektivna analiza podataka u svrhu kontinualnog poboljšanja.

 

Pristup i metodologija realizacije projekata uvođenja sistema menadžmenta kvaliteta – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008 za proizvođače automobila i rezervnih delova

Metodologija koju primenjuje CIM Group za realizaciju projekata uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom – posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008 za proizvođače automobila i rezervnih delova je metodologija koju koriste i vodeće kompanije u svetu.

Metodologija koju primenjujemo počinje snimanjem i poboljšanjem postojećih značajnih procesa u organizaciji (a potom i procesa podrške). Pristup se odvija na sledeći način:

 • Obrazovanje i obuka zaposlenih se vrši u kontinuitetu, u svim fazama uspostavljanja sistema;
 • Snimanje početnog stanja u organizaciji se vrši radi utvrđivanja i dokumentovanja trenutnog stanja sa aspekta ispunjenja zahteva ISO/TS 16949:2009, na osnovu čega se vrši priprema preporuka za pokretanje aktivnosti na usklađivanju sa zahtevima standarda;
 • Snimanje i prečišćavanje svih značajnih procese u organizaciji, koji utiču na njenu misiju. Svi značajni procesi će biti snimljeni i za njih će biti urađeni priručnici o procesu. Snimanje procesa se vrši po SIPOC (Supplier Input Process Output Customer) modelu, za koji je definisan proces snimanja procesa, od nivoa značajnih procesa, preko samih procesa, do aktivnosti. Na taj način se dobija big picture, odnosno „pogled ptice“ na proces i stvara se osnova za poboljšanje i reinženjering procesa;
 • FMEA analize grešaka i njihovih uticaja na pouzdanost i funkcionalnost procesa u proizvodnji automobila i rezervnih delova;
 • Dokumentovanje i implementacija sistema kvaliteta (definisanje strukture i odgovornosti, dokumentovanje i implementacija dokumentacije o procesima, dokumentovanje procedura i radnih upustava);
 • Interne provere i preduzimanje korektivnih i preventivnih akcija na osnovu rezultata merenja i praćenja performansi procesa;
 • Certifikacija.

Pitanja i odgovori:

Šta je ISO/TS 16949:2009?

ISO/TS 16949:2009 je međunarodna tehnička specifikacija koja precizira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom proizvođača automobila i rezervnih delova.

Šta su IAFT smernice za ISO/TS 16949:2009?

IAFT smernice za ISO/TS 16949:2009 su smernice kojim se preporučuju pravila za automobilsku industriju, daju objašnjenja i tumačenja i obezbeđuje pomoć pri primeni usaglašenih zahteva sa ovom tehničkom specifikacijom.

Nazad na portfolio