Konfučije je rekao sledeće

Uspešne organizacije imaju jednu zajedničku karakteristiku: spremnost da ulažu u svoje zaposlene, obezbeđujući im znanje i veštine, odnosno gradeći pozitivne stavove neophodne za kontinualno poboljšanje performansi poslovanja.
CIM Group Vam može pomoći da ostvarite značajne konkurentske prednosti kroz svoje zaposlene, investicijom u njihovo znanje o najsavremenijim konceptima kontinualnog poboljšanja procesa, sistemima menadžmenta, alatima i metodama kvaliteta... Seminari CIM Group realizuju se po ugledu na najbolje svetske prakse. Pod najboljom praksom podrazumevamo kombinaciju ponašanja i veština koja se pokazala kao efektivna i efikasna i koji vodi ka ostvarivanju značajnih konkurentskih prednosti. CIM Group ima sposobnost da razvije odgovarajuće modele učenja i procese koji su zasnovani na Vašim strateškim opredeljenjima i individualnim potrebama, odnosno potrebama organizacije.
Seminare realizuje multifunkcionalni tim CIM Group sa prepoznatjlivim teorijskim znanjem i opsežnim praktičnim iskustvom, koga čini 30 doktora nauka, magistara i inženjera. Predavači na našim seminarima neretko su renomirani stručnjaci iz zemlje i inostranstva.
U saradnji sa Vama razvijamo i proširujemo intelektualni kapital i bazu znanja Vaše kompanije.
Naš sveobuhvatni proces evaluacije će Vam pomoći da izmerite nivo ispunjenja predefinisanih ciljeva.
Pored upoznavanja sa teorijskim osnovama, polaznici seminara primenjuju stečeno znanje i na konkretnim primerima iz svakodnevne prakse. Seminare prate priručnici, vežbanja i ispit. Merimo znanje stečeno na seminarima i uspešnim polaznicima dodeljujemo diplome sa širom Evrope prepoznatljivim EFQM obeležjem.
Seminare realizujemo u hi-tech trening centru CIM Group. Naš centar nudi najsavremenije uslove za intelektualni rad, koji podrazumevaju komforan ambijent, lap top računare za praktčan rad polaznika, lokalnu računarsku mrežu, video projekciju sa smart tablom, prateće usluge...

Seminare realizujemo i in-house na lokacijama partnerskih organizacija!

Ukoliko ste zainteresovani, možete nas kontaktirati da i Vašu kompaniju i zaposlene naučimo uspehu!

POGLEDAJTE RASPORED SEMINARA