TEHNIČKI PREDUSLOVI ZA INSTALACIJU SOFTVERA

Hardverski preduslovi za instalaciju softvera

Server sistema: računar snage – minimalno pentium 4.2GHz, 1GB RAM, 80GB hard disk. Poželjno je zbog sigurnosti podataka da računar ima još jedan podudaran hard disk i matičnu ploču sa raid kontrolerom.

Radne stanice (klijentski računari): minimalno: pentium III, 800MHz, 512 RAM, 2GB slobodnog prostora na sistemskoj particiji hard diska. Preporučena konfiguracija: pentium IV, 1.5GHz, 1GB RAM.

Softverski preduslovi za instalaciju softvera

Server sistema: Windows Server 2003 (Windows XP se ne preporučuje). Server baze podataka: SQL Server 2000 ili SQL Server 2005 ili SQL Server 2008 ili MySQL ili Oracle  ili SAP MaxDB.

Na radnim stanicama gde će se instalirati softver potrebno je da postoji: Windows XP ili Windows Vista (Pogledati listu preporučenih operativnih sistema i baza podataka), Microsoft .Net Framework (verzije 1.1, 2.0), Microsoft Office 2003 i Acrobat reader.

Mreža

Potrebno je da radne stanice na kojima je instaliran softver imaju fizički pristup serveru. Ukoliko su računari međusobno povezani preko internet konekcije protok kroz mrežu treba da bude minimalno 512kb/s, a preporučena širina propusnog opsega je 1Mb/s.

Lista preporučenih operativnih sistema i baza podataka

Operativni sistemi:

Windows XP Home 32-bit, Windows XP Professional 32-bit, Windows XP Professional 64-bit, Windows Server Enterprise 2003 32-bit, Windows Server Enterprise 2003 64-bit, Windows Vista Home Basic 32-bit,  Windows Vista Home Basic 64-bit, Windows Vista Enterprise 32-bit, Windows Vista Enterprise 64-bit, Windows Server Enterprise 2008 32-bit, Windows Server Enterprise 2008 64-bit.

Baze podataka:

SQL Server 2000, SQL Server 2005 Express, SQL Server 2005 Developer, SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 Enterprise, MySQL 5.0, Oracle 10g, MaxDB 7.7.

Kratak opis:

Sistem radi na klijent-server arhitekturi i poslovna logika je urađena na strani servera (trigeri, ugrađene procedure, korisničke funkcije) a na strani klijenta se nalazi samo aplikacija koja ažurira podatke i vrši prezentaciju podataka.